در آخرین روزهای آبان‌ماه، فصل برداشت گوجه‌فرنگی از مزراع فارس نیز به ماه‌های پایانی خود می‌رسد. با افزایش تولید این محصول، بهای آن در بازار کاهش یافته و کشاورزان عایدی چندانی از این محصول ندارند.

کد خبر: 833403