برداشت انار در باغات انارستان تنگ سیاب کوهدشت که از مهرماه شروع شده تا پایان آبان ماه ادامه دارد . پیش بینی می شود بیش از 25هزار تن انار از سطح باغات منطقه برداشت شود کوهدشت یکی از مناطق انارخیز کشور می باشد که سیاب مهمترین و بزرگترین انارستان متمرکز آن می باشد  .خسرو آباد ,کوشکی ,گراب,تنگ هاله,وزکور و شورابه دیگر مناطق کوهدشت هستند که در آنها انار تولید می شود.

کد خبر: 830444