در استان کردستان ۱۷ هزار و ۶۰ هکتار باغ انگور سیاه وجود دارد. میانگین تولید این باغات در هر هکتار هفت و نیم تُن بوده و پیش بینی تولید آن نیز ۶۱ هزار و ۵۰۰ تُن است . در روستای پایگلان در حال حاضر 1700 تن انگور سیاه برداشت می شود.

 

کد خبر: 815468