همایش روز محیط بان با حضور رییس قوه قضاییه مازندران و مدیران دستگاه های اجرایی در سالن همایش های بانک ملی مرکز استان برگزار شد.

کد خبر: 787177