اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده، صبح یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ با حضور تعدادی از متهمان و شاکیان در مشهد برگزار شد.

کد خبر: 762578