عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین روز چهارشنبه با حضور در شهرک صنعتی خرمدشت از چهار واحد تولیدی بازدید کرد. شهرک صنعتی خرمدشت از توابع شهرستان تاکستان بوده و در 75 کیلومتری غرب استان قزوین قرار دارد

کد خبر: 710813