چهارمین جلسه رسمی شورای شهر بندرعباس با دستور کار انتخاب شهردار برگزار شد.مهدی نوبانی با ۱۰ رای موافق و یک رای ممتنع بمدت چهارسال شهردار بندرعباس شد

 

کد خبر: 1115917