کوچه قَشورَشو در محله گودعربان نزدیک به مسجد صورتی (نصیرالملک) را که وارد شوی هنوز رنگ و بوی تاریخ راحس می‌کنی، با قدم زدن در این کوچه به عطاری سید مصطفی راحمی پیرمرد ۸۳ ساله‌ای می‌رسی که شغل ۲۰۰ ساله اجدادی خود را ادامه داده و هنوز پر از نشانه‌های از تاریخ است.‎‎

 

کد خبر: 1104926