هم زمان با روز صنعت و معدن جشنواره استعداد یابی و نخبه پروری باشگاه ذوب آهن در مجموعه اداری آموزشی این باشگاه برگزار شد.

در این مراسم مجتبی فریدونی مدیر عامل باشگاه ذوب آهن همراه با مهدی بهرامی، معاون منابع انسانی شرکت سهامی ذوب آهن و عضو هیئت مدیره، مرتضی یزدخواستی عضو هیئت مدیره شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان و دیگر مدیران و اعضا هیئت مدیره باشگاه، مسئولان ورزشی استان و اعضا هیئت های تنیس روی میز و شطرنج و پرسنل ذوب آهن و فرزندان آنها و رسانه ها در مجموعه اداری آموزشی سالن استاد توصیفیان برگزار شد.

 

 

کد خبر: 1098369