باحضور شهردار،اعضای شورای شهر و مدیران استان البرز پارک «ایران کوچک»به مساحت هفت هکتار به بهره برداری رسید دراین مراسم ریاست محترم جمهوری نیز ویدیو کنفرانسی حضور داشتند.

کد خبر: 1047686