مردم دیار سربداران در ساعت 21 شب یوم الله 22 بهمن ماه به یاد حماسه ماندگار و تکبیرهای ملت مبارز و قهرمان ایران اسلامی در بهمن خونین 57، بانگ تکبیر و ندای توحیدی الله اکبر سردادند. مراسم نورافشانی در شهر سبزوار درپارک شهربازی این شهر با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد.

کد خبر: 1037043