دکتر خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه راه های کشور از روند رو به جلو و پیشرفت پروژه ساخت راه اهن رشت کاسپین انزلی بازدید کرد، راه اهن رشت کاسپین حدود 35  کیلومتر طول و بیش از 50 درصد پیشرفت کاری دارد و تیرماه سال 1400 به بهره برداری میرسد. این قطعه باقیمانده راه ریلی کشور است که دریای خزر در شمال را به خایج فارس و دریای عمان در جنوب کشور متصل میکند و بهره برداری از این خط اهن تاثیر بسیار زیادی در اقتصاد کشور و دیگر کشورهای همسایه دارد.

 

کد خبر: 1024807