با تلاش سیم بانان سخت کوش رفع ضعف ولتاژ با افزایش قدرت پست ترانسفورماتور و همچنین احداث شبکه فشارضعیف هوایی توسط شرکت برق استان کردستان در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم در شهر سنندج و حومه انجام شد.

کد خبر: 1011213