کد خبر: 191487 A

به منظور حمایت از صنعت فرش دستباف و نیز راستی آزمایی بافندگان فرش دستباف با همکاری ارگان های ذیربط گشت مشترک بازرسی بعمل می آید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از اجرای بازرسی های مشترک به منظور راستی آزمایی از بیمه شدگان فرش بافی خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد دره وزمی گفت: به منظور حمایت از صنعت فرش دستباف و نیز راستی آزمایی بافندگان فرش دستباف با همکاری ارگان های ذیربط گشت مشترک بازرسی بعمل می آید.

وی افزود: این بازرسی ها با مشارکت و همکاری نمایندگان سازمان تامین اجتماعی کردستان، اتحادیه فرش دستباف شهرستان سنندج و سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان انجام می گیرد.

به گفته دره وزمی این بازدیدها درجهت پایش، حمایت و هدایت فرش بافان استان است که ضمن ارتباط مستقیم با بافندگان فرش دستباف به بررسی مشکلات، رفع عیوب بافت، هدایت به سمت بیمه تامین اجتماعی، اطلاع رسانی درخصوص بهداشت و ایمنی کارگاههای خانگی پرداخته می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: این ارتباطات دو سویه باعثایجاد انگیزه در بافنده می شود و علاوه بر این مسئولان امر از نزدیک با مشکلات بافندگان فرش دستباف آشنا و در جلسات و کارگروه های تخصصی در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ می شود.

تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی سازمان صنعت معدن و تجارت صنعت فرش مشکلات مشترک سنندج کردستان دستباف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر