کد خبر: 188512 A

مرداد امسال

هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی با شعار " نظام اداری الکترونیک، زیرساخت اقتصاد مقاومتی " با تلاش دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیرخانه دائمی کنفرانس نظام اداری الکترونیکی، با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و با حمایت برخی وزارتخانه ها، سازمانها و استانداریها، ٢١ تا ٢٣ مردادماه امسال در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی با هدف توسعه علمی سازمانهای هوشمند و بررسی سند راهبردی اصلاح و بهبود فرایندها و روشهای انجام کار دستگاه های اجرایی مردادماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی با شعار " نظام اداری الکترونیک، زیرساخت اقتصاد مقاومتی " با تلاش دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیرخانه دائمی کنفرانس نظام اداری الکترونیکی، با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و با حمایت برخی وزارتخانه ها، سازمانها و استانداریها، ٢١ تا ٢٣ مردادماه امسال در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
بر پایه این گزارش، در جشنواره نظام اداری الکترونیکی که همزمان با این کنفرانس برگزار می شود، مرد سال نظام اداری الکترونیکی، سه استاندارد برتر در حوزه نظام اداری الکترونیک، سه دستگاه، سازمان یا شرکت در حوزه سازمان هوشمند و سه مدیر استانی برتر در حوزه توسعه نظام اداری الکترونیک انتخاب خواهند شد.
در جریان این کنفرانس، سمینار امنیت اطلاعات و دفاع سایبری و کارگاه آشنایی با BPMS نیز برگزار می شود.

استاندارد اقتصاد مقاومتی الکترونیک امنیت اطلاعات توسعه علمی دستگاه های اجرایی سرمایه وزارتخانه نظام اداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر