کد خبر: 255311 A

محمد رضا سروش:

با وجودی که اتاق بازرگانی یکی از بزرگترین متولیان رسیدگی به امور مربوط به بخش خصوصی است اما عملا در جریان خصوصی سازی منفعل بوده ودر این زمینه نیاز به تحول ساختاری دارد.

مدیرعامل گروه بهمن گفت: اتاق بازرگانی همواره سعی کرده با دولت ها در هر دوره همراهی کند اما در زمینه خصوصی سازی هیچگونه پیشتازی صورت نگرفته و عملکرد چشمگیری در این زمینه نداشته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از ستاد خبری گروه خواستاران تحول، محمد رضا سروش از اعضاء اتاق بازرگانی و مدیرعامل گروه بهمن با بیان این مطلب افزود: اتاق بازرگانی همواره سعی کرده با دولت ها در هر دوره همراهی کند اما در زمینه خصوصی سازی هیچگونه پیشتازی صورت نگرفته و عملکرد چشمگیری در این زمینه نداشته است.

وی خاطر نشان ساخت: اتاق بازرگانی نیاز به تحول ساختاری در زمینه های خصوصی سازی، مالیات، عملکرد شبکه بانکی وسرمایه در گردش بنگاه ها در سیستم بانکی دارد و نگاه حاکم بر اتاق بازرگانی در این موارد باید تغییرات اساسی بکند. به عنوان مثال در بحثعملکرد شبکه بانکی در بنگاه داری باید بررسی هایی توسط اتاق قرار بگیرد.

مدیرعامل گروه بهمن همچنین با بیان این مطلب که عرصه های مختلف اقتصاد کشور با معضلاتی مواجه است، افزود: اتاق بازرگانی تاکنون در برابر معضلات موجود در اقتصاد کشور موضع صریحی از خود ارائه نداده است و فقط در این زمینه ها حرف زده شده و رفتار پیگیر و جدی از اتاق دیده نشده است.

سروش در زمینه حذف رانت در اقتصاد کشور تصریح کرد: فعالیت های اقتصادی باید در بستر مشخصی پا بگیرد و اقتصاد رانتی و کسانی که علاقمند به استمرار رانت هستند، مانع ایجاد بستری شفاف و قابل برنامه ریزی می شوند و اتاق موظف است در این راستا فعالیت هایی انجام دهد و با بروز هر گونه رانت مبارزه جدی صورت پذیرد.

وی با اشاره به این که در کلیه زمینه های اقتصادی وظایف مهمی بر عهده اتاق بازرگانی و اعضاء آن است، افزود: رسیدگی به مشکلات اقتصادی نظیر اشتغال جوانان، مشکلات تولیدکنندگان، موانع موجود در زمینه پیشرفت صنعت، معدن و کشاورزی و… بر عهده اتاق بازرگانی است و باید سازوکاری وجود داشته باشد که اتاق بازرگانی بتواند برای رفع این مشکلات راهکار ارائه داده و در صدد رفع آن ها گام بردارد.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه اظهار داشت: مسئله اقتصاد مسئله کل جامعه است و باید تصمیمات درستی در مورد آن گرفته شود و اتاق بازرگانی باید از این حالت انفعال خارج شود تا بتوان به شکوفایی اقتصادی برسیم.

اقتصاد اقتصاد کشور بخش خصوصی جامعه خصوصی سازی صنعت معدن کشاورزی مالیات مشکلات مشکلات اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر