کد خبر: 254211 A

روستائیان و عشایر، همراه با حقوق بهمن ماه سالجاری عیدی پایان سال بگیران این صندوق به حساب آنان واریز و بازماندگان و از کارافتادگان صندوق می توانند عیدی آخر سال را از حساب خود برداشت کنند.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اعلام کرد: عیدی به تمام مستمری بگیران این صندوق پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، همراه با حقوق بهمن ماه سالجاری عیدی پایان سال بگیران این صندوق به حساب آنان واریز و بازماندگان و از کارافتادگان صندوق می توانند عیدی آخر سال را از حساب خود برداشت کنند.

براساس این گزارش، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در سال ۸۴ تاسیس شد و هم اکنون بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزارنفر از کشاورزان، روستائیان و عشایر عضو آن هستند که از این تعداد جمعیتی بالغ بر ۲۱ هزار نفر از این صندوف مستمری دریافت می کنند.

حقوق عیدی سال اجتماعی صندوق مستمری بیمه روستائیان کشاورزان بگیران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر