کد خبر: 243931 A

هزینه حامل‌های انرژی بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها حدود۳.۵برابر شده است. همچنین پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه برق، گاز و گازوییل مصرفی در واحد گاوداری گوشتی به ترتیب ۱۱۰،۷۷۰، ۵۹۰ درصد افزایش یافته است.

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکرد اصلی اصلاح یارانه حامل‌های انرژی در سال ۸۸ به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس این قانون دولت مکلف گردید ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلا عوض برای اجرای موارد مختلف از جمله حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی و غیره هزینه کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با توجه به گذشت چند سال از اجرای این قانون نیاز است تا اثرات اجرای آن بر بخش‌های مختلف کشاورزی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

افزایش معنی دار هزینه حامل های انرژی

بررسی و مقایسه هزینه حامل‌های انرژی برای واحد تولیدی گاوداری گوشتی قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها نشان دهنده افزایش معنی دار این هزینه‌ها است. در مجموع هزینه حامل‌های انرژی بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها حدود ۳/۵ برابر شده است. همچنین پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه برق، گاز و گازوییل مصرفی در واحد گاوداری گوشتی به ترتیب ۱۱۰،۷۷۰، ۵۹۰ درصد افزایش یافته است.

۷درصد کاهش مصرف حامل‌های انرژی

افزایش هزینه حامل‌های انرژی منجر به کاهش بسیار اندکی در مصرف حامل‌های انرژی شده است، این کاهش برای حامل‌های انرژی حدود ۷ درصد برآورد شده است.

بر اساس این گزارش از نظر تولیدکنندگان واحدهای گاوداری گوشتی حدود ۶۰ درصد از تغییرات هزینه‌های تولید ناشی از سایر عوامل تاثیر گزار بر هزینه‌ها(از جمله تحریم‌ها، تغییرات نرخ ارز و نوسانات اقتصادی) بوده است.

کاهش ۵درصدی میزان اشتغال

بر اساس نتایج به دست آمده، هزینه عوامل و نهاده‌ها(از جمله نیروی کار، هزینه دارو، هزینه‌دان) افزایش چشمگیری داشته است. به طور که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه موارد خوراکی ۹۵ درصد اضافه شده است.
همچنین هزینه نیروی کار پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۹۵ درصد افزایش داشته است که منجر به کاهش تعداد نیروی کار در واحد گاوداری گوشتی(اشتغال) به میزان ۵ درصد شده است.

کاهش ۱۶ درصدی تولید گوشت

نکته قابل توجه در واحدهای گاوداری گوشتی کاهش مصرف مواد خوراکی و مکمل‌ها پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است، به گونه‌ای که پس از اجرای قانون، مصرف جو، ذرت، سبوس، یونجه، نمک و مکمل‌ها به ترتیب ۳۸،۲۲، ۲۱،۱، ۶۶،۵۷ درصد کاهش داشته است به نظر می‌رسد، تولیدکنندگان واحدهای گاوداری گوشتی به دلیل کمبود نهاده‌ها و یا به دلیل صرفه جویی در هزینه‌ها مقدار مصرف مواد خوراکی را کاهش داده‌اند، بر اساس آمار موجود پس از اجرای فانون هدفمند کردن یارانه‌ها میزان تولید گوشت در واحد گاوداری به میزان ۱۶ درصد کاهش یافته است.

کاهش سود واحد تولیدی

هزینه و سود واحدهای گاوداری نشان می‌دهد که این واحد‌ها پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش ۱۸ درصدی در در آمد مواجه بوده‌اند. اما بطور همزمان هزینه‌ها طی این مدت ۹۴ درصد رشد داشته است از آنجایی که درصد افزایش هزینه‌ها بیشتر از درصد افزایش درآمد بوده است نهایتا سود واحد تولیدی کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش در خصوص درآمد، هزینه و سود واحدهای تولیدی نتیجه این است که افزایش قیمت محصول و درآمد واحد تولیدی به دلیل افزایش بیشتر هزینه‌ها طی این مدت پس از اجرای قانون سود واحد تولیدی کاهش داشته است. افزایش درآمد برای واحدهای گاوداری گوشتی ۱۸ درصد(کمترین میزان) برآورد شده است، با این حال به نظر می‌رسد پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واحدهای تولیدی همچنان دارای سود اقتصادی ناچیزی می‌باشد. لذا برای جلوگیری از پایین‌تر شدن سود واحدهای تولیدی لازم است دولت سیاست‌های حمایتی و اقدامات مناسب را در دستور کار خود قرار دهد.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اشتغال انرژی برق دارو دولت قانون گاز گوشت هدفمند کردن یارانه ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر