کد خبر: 243174 A

وزیر کشاورزی:

درحال حاضر یک میلیون تن ظرفیت مازاد تولید تخم مرغ وجود دارد که در حالی که امسال صادرات آن دوبرابر هم شود صادرات این محصول صدهزار تن خواهد شد در مقابل یک میلیون تن تخم مرغ غیر قابل توجیه است و نباید با اعمال محدودیتها منجر به کاهش سرمایه شد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: درحالی که یک میلیون تن سیب اضافه تولید وجود دارد بازاری برای صادرات نیست، همچنین درمورد خرما هیچ گاه بیش از دویست هزار تن صادرات خرما نداشته ایم و کیوی هم همین شرایط را دارد و ما نیازمند تعیین بازار هدف صادراتی هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود حجتی در چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تولید در کشور ما کمتر اقتصادی است، گفت: باید راهکاری یافت تا تولید اقتصادی تر شود که این موضوع نیازمند تجهیز منابع در فضای کسب و کار است.

وی افزود: متاسفانه ساز و کارهای ما به گونه ای است که خود آگاه یا ناخودآگاه به سمت منابع نفتی حرکت کردیم و بهایی به تولید داده نشده است.

وی گفت: دربخش کشاورزی تنها ۷ الی ۸ محصول اساسی و پایه وجود دارد که در بازاریابی آن وامانده ایم.

حجتی با بیان اینکه در خصوص مرغ و تخم مرغ با بحران تولید مواجه ایم، افزود: درحال حاضر یک میلیون تن ظرفیت مازاد تولید تخم مرغ وجود دارد که در حالی که امسال صادرات آن دوبرابر هم شود صادرات این محصول صدهزار تن خواهد شد در مقابل یک میلیون تن تخم مرغ غیر قابل توجیه است و نباید با اعمال محدودیتها منجر به کاهش سرمایه شد.

وی تصریح کرد: درخصوص سیب خرما و کیوی نیز همین مشکل وجود دارد درحالی که یک میلیون تن سیب اضافه تولید وجود دارد بازاری برای صادرات نیست همچنین د رمورد خرما هیچ گاه بیش از دویست هزار تن صادرات خرما نداشته ایم و کیوی هم همین شرایط را دارد و ما نیازمند تعیین بازار هدف صادراتی هستیم.

وی با بیان اینکه میگو امسال ۸۰ درصد افزایش تولید داشته، گفت: تولید میگو از مرز بیست هزار تن گذشت و ما توانستیم با آب شور و بهترین خاک بهترین میگو را داشته باشیم اما چرا در مورد کشمش بورس آن باید ازمیر ترکیه باشد در حالی که در گذشته بهترین صادر کننده تاریخی کشمش و پسته ما بودیم.

ایران ترکیه جهاد کشاورزی خاک خرما سرمایه کسب و کار کشاورزی محصولات کشاورزی صادرات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر