کد خبر: 243037 A

سازمان توسعه تجارت؛

سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: ادعای ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی. سی در سال جاری کذب محض است و وزارت صنعت، معدن و تجارت با حذف مصوبات دولت پیشین از ابتدای سال جاری، هیچگونه سفارشی را برای این نوع خودروها ثبت نکرده است.

سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: ادعای ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی. سی در سال جاری کذب محض است و وزارت صنعت، معدن و تجارت با حذف مصوبات دولت پیشین از ابتدای سال جاری، هیچگونه سفارشی را برای این نوع خودروها ثبت نکرده است.

به گزارش ایلنا، سازمان توسعه تجارت در پاسخ به انتقادات یکی از نمایندگان مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی. سی افزود: پیش داوری و قضاوت ناآگاهانه و چیدن مقدماتی به ظاهر درست و در باطن بر خطا، نتیجه گیری نماینده مذکور را از جاده اعتدال، حقیقت طلبی و انصاف خارج کرده و به ورطة افترازنی، متهم کردن دیگران و اهانت کشانده است.

در ادامه این جوابیه آمده است: متأسفانه برخی بدون مستندات کافی و بررسی کارشناسانه، به تضییع خدمات دولت و دولتمردان همت گمارده اند و این با شأن گرانمایه و وظیفه خطیر نمایندگی یکسره بیگانه است زیرا که نمایندگان مجلس باید پیش از هر کس راه عدول از حق را بر خود ببندند و قبل از دیگران بر خود نظارت کنند.

روابط عمومی سازمان توسعه تجارت در خصوص واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی. سی یادآور شد: اگر ورود این خودروها در چهارچوب های قانونی و از سوی کسانی باشد که حقوق و دیونی بر جامعه دارند و حاکمیت بر خود فرض دانسته است که به دلیل جانفشانی های ایشان در عرصه دفاع مقدس یا افتخارآفرینی در عرصه های ورزشی به نوعی از آنها تجلیل شود، آنگاه در مقابل اتهامی که به وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد شده است، چه پاسخی وجود دارد؟

سازمان توسعه تجارت خطاب به نماینده تهران گفت: آشکار است که نگاه شما گزینشی بوده و متأسفانه در یافتن و پیمودن مسیر حق ناکام بوده اید.

گفتنی است چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس از قول وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که «ثبت سفارشات صرفاً برای جانبازاران بوده است» و ادعا کرده بود که بر اساس آمار گمرک، آنچه به نام جانباز وارد می شود خودروهای متناسب سازی شده با وضعیت آنهاست اما هیچ ثبت سفارشی در رابطه با جانبازان در یک سال اخیر وجود ندارد.

سازمان توسعه تجارت خطاب به این نماینده مجلس تصریح کرد: آن استدلال و این ادعا هر دو مردود است؛ زیرا نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا ثبت سفارش خودروی متناسب سازی شده وجود ندارد، بلکه خودرو پس از ورود به کشور و براساس میزان و نوع معلولیت راننده، متناسب سازی می شود.

سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در سال گذشته به دلیل عدم محدودیت و ممنوعیت قانونی، برای جانبازان گرامی ثبت سفارش شده امّا در ثبت سفارش های این قشر معزز، در گمرک به شماره مصوبه مورد نظر اشاره می شود(مصوبه ۸۵۶۶۱/۴۴۵۰۲ / ه مورخ ۲۱/۴ / ۱۳۸۹) و به طور مشخص فهرستی با عنوان فهرست ثبت سفارش جانبازان وجود ندارد.

در جوابیه سازمان توسعه تجارت تصریح شد: اگرچه در گمرک به طور مشخص فهرستی با عنوان فهرست ثبت سفارش جانبازان وجود ندارد اما فهرستی هست که بر مبنای آن ثبت سفارش جانبازان معزز با استناد به شماره مصوبه ای که گمرک و مراکز ثبت سفارش معنای آن را درمی یابند و ممکن است برای عموم مردم نامفهوم باشد از دیگران متمایز شده و همین نکته مهم برای اثبات کذب بودن این ادعا که «هیچ ثبت سفارشی در رابطه با جانبازان در یک سال اخیر وجود ندارد»، کافی است.

روابط عمومی سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: ثبت سفارش هرگز به سفارتخانه ها و جانبازان منحصر نیست بلکه براساس مصوبه شماره ۸۵۷۱۱ / ت ۴۸۱۷۶ ه مورخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲، ورزشکاران برتر هم مشمول ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی. سی بوده اند و آنها نیز سال گذشته ثبت سفارش کرده اند.

سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه افراد مشمول بند ۴ مصوبه شماره ۱۱۸۳۲۰ / ت ۴۹۵۱۵ / ه مورخ ۲۱/۶ / ۱۳۹۲(موسوم به مصوبه قبض انبار) هم می توانسته اند اقدام به ثبت سفارش کنند، تشریح کرد: طبق این مصوبه، افرادی که به دلیل عدم آگاهی، خودروی بالای ۲۵۰۰ سی. سی خریداری کرده بودند و پس از ورود آن به گمرکات کشور و علیرغم پرداخت وجه، به دلیل ممنوعیت ثبت سفارش، کالای آنها مد ت زیادی در گمرکات مانده بود، با کسب مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز و پرداخت حقوق گمرکی، دو برابر سود بازرگانی(بیش از ۱۱۰ درصد به علاوه سایر گزینه ها) و رعایت قوانین و مقررات، اجازه ورود خودرو را کسب کردند.

روابط عمومی سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: نمایندگان مجلس آگاهند که ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی. سی به صورت تجاری در آغاز کار دولت تدبیر و امید ممنوع بوده اما براساس سه مصوبه خاص دولت پیشین(که به آنها اشاره شد)، جانبازان ۷۰ درصدی، ورزشکاران برتر و افراد مشمول مصوبه قبض انبار مجاز به ثبت سفارش بودند که دولت روحانی با ابلاغ مصوبه شماره ۱۹۲۴۵۱ / ت ۵۰۳۹۱ / ه مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۲و لغو مصوبات قبلی، ثبت سفارش این خودروها را برای همه افراد متوقف کرده است.

سازمان توسعه تجارت ضمن بیان اینکه ثبت سفارش خودروهای ۲۵۰۰ سی. سی تا پایان سال ۱۳۹۲ اقدامی مطابق قانون بوده است، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این امر تأکید و اصرار دارد که از ابتدای سال جاری هیچگونه سفارشی برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی. سی ثبت نشده و آمارهای منتشر شدة احتمالی از سوی برخی نمایندگان براساس مصوبه های سه گانة پیشین و مربوط به ثبت سفارشات در سال ۱۳۹۲ بوده است.

سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه با لغو مصوبات دولت قبل، میزان واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی. سی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ به ۱۳۳ دستگاه رسیده و در مقایسه با سال ۱۳۹۲ کاهش ۹۶ درصدی داشته است، خطاب به آن نماینده اعلام کرد: شایسته است که نمایندگان مجلس به جای تخریب نعمت زاده به او به خاطر صرفه جویی و جلوگیری از خروج ارز مدال قهرمانی بدهند.

روابط عمومی سازمان توسعه تجارت افزود: نگاه سلیقه ای به مصوبات قانونی که حدود سه سال اجرا می شده و از یادگارهای دولت قبل است، «تمسخر مردم» تلقی می شود و روشن است که برخورد وزارت صنعت با کسانی که براساس مصوبات قبلی و به صورت قانونی اقدام به ثبت سفارش ورود خودرو کرده اند، هرگز وجاهت قانونی و عقلی ندارد.

سازمان توسعه تجارت در پایان ضمن بیان اینکه اگر سوال نمایندگان مجلس بر چنین مبانی و استدلال هایی استوار باشد، جای تأسف و تألم دارد، خطاب به نماینده مذکور گفت: شما متاسفانه به بهانه انتقاد از وزیر از میدان مباحثکارشناسانه به ورطه اهانت فروغلطیده اید و وزیر صنعت را به دروغ گویی متهم کرده اید؛ حال آنکه مبنای استدلال های شما سست و ویران است و گویا فراموش کرده اید آبروی مسلمان به منزله خون اوست. بیم آن می رود که با امثال اینگونه افترا بستن و هتک حرمت دولتمردان به بهانه انتقاد از عملکرد ایشان پایه های تقوی و اخلاق در خانه ملت فرو ریزد.

ایران تجارت جامعه حقوق دولت رعایت قوانین و مقررات مد واردات وزارت صنعت معدن و تجارت وزیر صنعت معدن و تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر