کد خبر: 233982 A

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی:

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه در لایحه بودجه ۹۴ در قالب ۷ فصل، ۲۹ برنامه و ۱۱۵ طرح با اعتبار ۱۴ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال ۹۳ برابر ۱۱ هزار میلیارد ریال و رشدی معادل ۲۳ درصد داشته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۹۴ در قالب ۲۲ برنامه و ۸۲ طرح با اعتبار ۱۰۵۳۴.۹ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ معادل ۷۸۷۰.۸ میلیارد ریال برابر ۳۳.۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالمهدی بخشنده در نشست خبری که در رابطه با وضعیت اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه سال ۹۴ برگزار شد، اظهار کرد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کل کشور شامل ملی و استانی در لایحه بودجه سال ۹۴ برابر ۴۷۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۹۳ معادل ۴۱۲ هزار میلیارد ریال برابر۱۵.۸ درصد رشد داشته است.

وی افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه در لایحه بودجه ۹۴ در قالب ۷ فصل، ۲۹ برنامه و ۱۱۵ طرح با اعتبار ۱۴ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال ۹۳ برابر ۱۱ هزار میلیارد ریال و رشدی معادل ۲۳ درصد داشته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: همچنین به منظور اجرای عملیات توسعه روش‌های نوین آبیاری مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال در قالب جزء(ط) تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۴ و مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال در قالب جزء ۳ بند(و) تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۴ پیش‌بینی شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: همچنین ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۴ جهت سپرده‌گذاری نزد بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش‌ غیر دولتی به صورت ریالی در بخش آب و کشاورزی از جمله صنایع تبدیلی، صنایع تکمیلی و منابع طبیعی و همچنین محیط زیست در قالب جزء(د) تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ اختصاص یافته است.

بودجه تملک دارایی جهاد کشاورزی دولتی و خصوصی سرمایه قانون کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی لایحه بودجه وزارت جهاد کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر