کد خبر: 221496 A

دبیر اتاق تعاون قم در گفت‌وگو با ایلنا:

تحقیق و تفحص از اتاق تعاون کار درستی است؛ اگر تخلفی صورت نگرفته باشد باید از هیات رئیسه تشکر کرد و اگر هم تخلفی شده باشد تخطی کاران باید جوابگو باشند / اگر بخش تعاون با تحقیق و تفحص شفافیت آن محرز شود چرا نباید از این کار حمایت کرد.

محمد تقی حاج ابراهیمی، در رابطه با تاخیر در برگزاری انتخابات اتاق تعاون گفت: هیات مدیره اتاق تعاون باید در صورت لزوم تنفس اعلام می‌کرد و به اساسنامه و اشکالات موجود در آن رسیدگی می‌کرد؛ اما اینکه موجب تاخیر در برگزاری انتخابات شود درست نیست.

دبیر اتاق تعاون قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر اینکه بر اساس قانون می‌توان اساسنامه را با قانون تطبیق داد، اظهار کرد: تاخیر در برگزاری انتخابات اتاق تعاون تخلف است و بنا بر قانون باید با متخلفان برخورد شود.

حاج ابراهیمی در رابطه با تحقیق و تفحص از اتاق تعاون که در مجلس مطرح شده است، گفت: تحقیق و تفحص از اتاق تعاون کار درستی است؛ اگر تخلفی صورت نگرفته باشد باید از هیات رئیسه تشکر کرد و اگر هم تخلفی شده باشد تخطی کاران باید جوابگو باشند.
دبیر اتاق تعاون قم با حمایت از تحقیق و تفحص از اتاق تعاون افزود: هر چه شناخت و آگاهی نسبت به سازمانی افزایش یابد مناسب‌تر است، اگر بخش تعاون با تحقیق و تفحص شفافیت آن محرز شود چرا نباید از این کار حمایت کرد.

انتخابات تنفس قانون قم تعاون اتاق تحقیق تفحص تخلفی متخلفان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر