کد خبر: 253081 A

حقانی تاکید کرد:

اگر آب باران وارد شبکه فاضلاب شود در برخی مناطق منجر به پس‌زدگی شده و ورود شن و ماسه به شبکه فاضلاب باعثایجاد مشکل در تصفیه خانه‌ها می‌شود.

عضو شورای شهر گفت: سالانه ۶۰ سانتی‌متر از ارتفاع سفره آب زیرزمینی به دلیل استفاده‌های غیرمعمول کم می‌شود که خطرات زیست محیطی دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ محمد حقانی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران گفت: اگر متوسط بارندگی شهر تهران را ۳۰۰ میلی‌متر فرض کنیم با توجه به مساحت تهران ۲۱۰ هزار متر مکعب آب باران از پشت بام‌ها و ناودان‌ها به فاضلاب ها جاری می شود و این اشکال دارد.

وی افزود: اگر آب باران وارد شبکه فاضلاب شود در برخی مناطق منجر به پس‌زدگی شده و ورود شن و ماسه به شبکه فاضلاب باعثایجاد مشکل در تصفیه خانه‌ها می‌شود.

حقانی پیشنهاد داد: شهرداری در کلیه پروانه‌های ساختمانی، مالکان را مجبور به جداسازی آب باران پشت بام‌ها از چاه فاضلاب خانگی کنند تا به تصفیه خانه‌ها هدایت نشود.

حقانی ادامه داد: همچنین سازمان آب و فاضلاب از طریق ایجاد چاه‌های جذبی از ورود آب باران به شبکه آب و فاضلاب جلوگیری کند.

وی همچنین درباره حریم شهر تهران گفت: اهمیت حریم شهر تهران کمتر از خود شهر نیست، بلکه مهمتر هم است.

حقانی با اشاره به اینکه گستره شهر تهران تفکیک‌ناپذیر است و حریم شهر تهران نمی‌تواند؛ جدا از خود شهر باشد، افزود: هر اقدامی درباره شهر تهران انجام دهیم، نباید به حریم آن بی‌توجهی شود.

وی خاطرنشان کرد: کودکان کار، حمل و نقل و ترافیک، مسائل زیست محیطی و زنان بی‌سرپرست با حریم شهر ارتباط دارند.

حقانی با بیان اینکه حریم تهران دایه دلسوزتر از مادر برای تهران شده است، گفت: حریم تاثیر مستقیمی بر زندگی شهروندان تهرانی دارد.

عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: در بودجه فعلی باید بر اساس قانون نسبت به حریم تهران تعیین تکلیف شود.

حقانی تاکیدکرد: در حریم شهر تهران ۲۳ شهر و چند آبادی داریم و در حال حاضر حریم در حریم شده‌ایم. این فضا باید یکپارچه شود و متفاوت از تهران نیست.

آب و فاضلاب بودجه ترافیک حمل و نقل زنان زیست محیطی شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری کودکان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر