کد خبر: 252350 A

خوشبختانه اقدامات موثری در همه مناطق برای ایمن سازی بزرگراه آزادگان انجام شده و همه شهروندان تا پایان سال شاهد تغییرات عمده در تمام مسیر این معبرحیاتی خواهند بود.

نشست تخصصی ارزیابی وضعیت بزرگراه آزادگان با حضور دکترحمیدی فراهانی مدیر کل نظارت و پیگیری امور مناطق شهرداری تهران و شهرداران مناطق ۱۵،۱۶، ۱۸،۱۹، ۲۱ و ۲۲ به میزبانی منطقه ۱۸برگزار و آخرین اقدمات انجام شده در بحثایمن سازی و زیباسازی این بزرگراه مهم را مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، وحید نوروزی، شهردار منطقه ۱۸در حاشیه این نشست، با بیان اینکه بزرگراه آزادگان یکی از مهم‌ترین وحیاتی‌ترین شریان‌های اصلی پایتخت به شمار می‌رودو بحثایمن سازی این بزرگراه پرتردد از جمله دغدغه‌های مدیران شهری است گفت: این بزرگراه به طول تقریبی ۴۰کیلومتر از۶منطقه تهران عبورمی کندوبه همین دلیل نقشی تعیین کننده درترافیک پایتخت دارد.

وی با تاکید بر اینکه نشست به منظور ایجاد یک مدیریت واحدوتصمیم گیرنده دراین بزرگراه می‌بایست آخرین وضعیت آن مورد ارزیابی قرار گیرد گفت: خوشبختانه اقدامات موثری در همه مناطق برای ایمن سازی بزرگراه آزادگان انجام شده و همه شهروندان تا پایان سال شاهد تغییرات عمده در تمام مسیر این معبرحیاتی خواهند بود.

شهردار منطقه ۱۸ازبرنامه ریزی مدون برای بزرگراه آزادگان خبرداد و اظهار داشت: مقررشد تا طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، همه طرح هادرسه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف و اجرایی شود بطوریکه در بخش کوتاه مدت مواردی همچون نصب گاردریل‌ها و چراغ‌های روشنایی در اولویت قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در بخش کوتاه مدت تقریبا «اکثرمناطق پیشرفت بالای ۸۵ درصد را ارائه کرده اند و به نظر می‌رسد طی چندهفته آینده بحثنصب گاردیل‌ها و چراغهای روشنایی درتمام طول بزرگراه آزادگان به اتمام برسد.

نوروزی اتمام طرح نصب گاردریل‌ها وچراغهای روشنایی بزرگراه آزادگان درمنطقه۱۸راازجمله اقدامات موثر در جهت افزایش ایمنی این معبر مهم دانست و افزود: منطقه ۱۸دراین بخش باسرعت کارخود را انجام داده و به پایان رسانده است. با توجه به اینکه بیشترین طول بزرگراه آزادگان در منطقه ۱۸قراردارد، امابامدیریت جهادی وعزم جدی توانستیم این دو مورد مهم را به سرانجام برسانیم و از دیگر مناطق پیش بیافتیم.

وی از آغازبخش میان مدت بزرگراه آزادگان در منطقه ۱۸خبرداد و خاطرنشان کرد: هم اکنون طرح زیباسازی و افزایش فضای سبز پیرامون بزرگراه آزادگان درمنطقه ۱۸همراه با دیگر مناطق با سرعت درحال اجرا است. بخش‌های مهمی از این طرح تا پایان سالجاری به اتمام می‌رسد تا شهروندان در روزهای نخست سال آینده با چهره‌ای متفاوت از بزرگراه آزادگان مواجه شوند.

شهردار منطقه ۱۸ همچنین اجرای کمپین آسمان آبی، زمین پاک را یکی ازاولویت‌های مهم دربزرگراه آزادگان خواند و گفت: بزرگراه آزادگان جزو معابر اولویت دار برای اجرای پروژه خط سفید خواهد بود. درحال حاضرمطالعات جدی برای اجرایی شدن این طرح در حال انجام است و پس از تغییرات، اصلاحات هندسی و خط کشی‌ها ونصب دوربین‌های ویژه راه اندازی خواهد شد.

ارتقای سطح ایمنی، زیباسازی و افزایش سطح فضای سبز پیرامونی بزرگراه آزادگان از جمله اقداماتی است که در دست اقدام تمتمی مناطق پهنه جنوب تهران قرار دارد و امید است تا پایان سال آینده در بخش‌های میان مدت و بلندمدت پیش بینی شده گام‌های اساسی برداشته شود.

حمیدی فراهانی، مدیرکل نظارت وپیگیری امور مناطق شهرداری تهران درابتدای این جلسه، گزارشی از عملکرد وپیشرفت پروژه‌های مربوط به بزرگراه آزادگان راقرائت کردکه درتعریف پروژه کوتاه مدت، شهرداری منطقه ۱۸ در بخش نصب گاردریل‌های حاشیه بزرگراه و نصب چراغ‌های روشنایی درمسیرهای کندرو باپیشرفت ۱۰۰ درصدی در صدر مناطق ۶گانه درگیر با بزرگراه آزادگان قرار گرفت.

مدیرکل نظارت وپیگیری امور مناطق شهرداری تهران همچنین افزایش دوربین‌های ثبت سرعت در بزرگراه آزادگان طی یک سال آینده خبرداد و از معاونان حوزه‌های سه گانه درخواست کرد تا در جلسه آتی که با حضور دکتر عیسی شریفی، معاون امور مناطق شهرداری تهران برگزار می‌شود آمار دقیقی از وضعیت پیشرفت در بخش‌های حمل ونقل و ترافیک، فنی و عمرانی و خدمات شهری مرتبط با بزرگراه آزادگان ارائه دهند.

بزرگراه پایتخت ترافیک دوربین روشنایی زمین سه گانه شهرداری تهران فضای سبز معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر