کد خبر: 241977 A

حبیب‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا:

ورود نهاد‌های سیاسی برای اجرا و نظارت، با توجه به اینکه این مساله فاقد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، موضوعیت ندارد و می‌تواند موجب سیاسی شدن انتخابات مذکور شود.

عضو علی‌البدل اول شورای شهر تهران ضمن تاکید بر اهمیت سیاسی نشدن شورایاری‌ها گفت: نگریستن به شورایاری‌ها به عنوان ستاد انتخاباتی منافع مردم را در پی نخواهد داشت.

افشین حبیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با انتخابات شورایاری‌ها گفت: تشکیل شورایاری‌ها مصوبه شورای اول شهر تهران است که با توجه به عدم مخالفت دستگاه‌های اجرایی قابلیت اجرا پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه شورایاری نهادی غیرسیاسی و مردمی است، ادامه داد: بنابراین انتخابات شورایاری‌ها را مردم باید بدست بگیرند، که البته در این میان حلقه مفقوده، سازماندهی مردم است که بهترین نهاد برای این امر شورای شهر است.

عضو علی‌البدل اول شورای شهر تهران افزود: شورای شهر تهران می‌تواند هم مردم را برای برگزاری انتخابات سازماندهی کند و هم بر نحوه برگزاری این انتخابات نظارت داشته باشد، بنابراین ورود نهاد‌های سیاسی برای اجرا و نظارت، با توجه به اینکه این مساله فاقد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، موضوعیت ندارد و می‌تواند موجب سیاسی‌شدن انتخابات مذکور شود.

حبیب‌زاده با تاکید بر اینکه دود سیاسی شدن این انتخابات به چشم مردم رفته و محله‌ها را به اصولگرا و اصلاح‌طلب تقسیم خواهد کرد، اظهار کرد: نگریستن به شورایاری‌ها به چشم ستاد انتخاباتی منافع مردم را در پی نخواهد داشت.

وی همچنین در ارتباط با جایگاه شورایاری‌ها توضیح داد: اساسا فلسفه تشکیل شورایاری‌ها مداخله بیشتر مردم در امر مدیریت محله‌ها و محیط زیست‌شان است و اصلا نمی‌توان برای شورایاری‌ها جایگاه سیاسی قائل شد، همچنین باید توجه کرد که این مدیریت می‌تواند، بیش از پیش زمینه توسعه و گسترش نقش مردم در مدیریت شهری را نیز فراهم آورد.

حبیب‌زاده همچنین در مورد احراز صلاحیت کاندید‌ها در انتخابات شورایاری‌ها گفت: تاکنون در انتخابات شورایاری‌ها بحثاستعلام از مراجع چهارگانه مطرح نبوده و تنها به عدم سوءپیشینه افراد اکتفا می‌شده است، درواقع با توجه به اینکه شورایاری نهادی غیرسیاسی است، به نظر می‌آید که عدم سوء پیشینه برای احراز صلاحیت کاندیدا‌ها کافی باشد.

انتخابات دستگاه های اجرایی شورای شهر شورای شهر تهران شهر تهران فلسفه قانون مجلس شورای اسلامی محیط زیست شورایاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر