کد خبر: 223242 A

عضو شورای شهر تهران:

عضو شورای شهر نباید درگیر پرداخت پول شود / به عنوان عضو شورا نباید وارد کارهای اجرایی و مالی در شهرداری شد.

یک عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: اعضای شورای شهر نباید وارد کارهای اجرایی و مالی در شهرداری شوند.

عبدالحسین مختاباد ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری ایلنا در مورد اظهارات اخیر خود مبنی بر واریز میلیاردها تومان پول به حساب یکی از اعضای شورا گفت: در هر صورت تصمیم گرفته شده که ذی حسابی در شورای شهر تهران کارهای مالی را انجام دهد.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در مبحثی که صورت گرفت، گفته شد که امضا، امضای مشترکی است با شهرداری که من باز هم عنوان کردم که حتی نباید چنین چیزی نیز وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه عضو شورای شهر نباید درگیر پرداخت پول شود، افزود: این موضوع مورد تایید همه است و اعضای شورای شهر نیز این قضیه را تایید می کنند، که به عنوان عضو شورا نباید وارد کارهای اجرایی و مالی در شهرداری شد.

مختاباد تاکید کرد: این کار اگر چه ممکن است موجب تسریع در کار شود ولی قانونا زیر سوال است و به هر صورت ما نه قصد تهمت زدن به کسی را داریم و نه می خواهیم از کسی حساب و کتاب بگیریم اما طبیعی است که این کار درست نیست و باید از شورای شهر برچیده شد.

پول شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری عبدالحسین مختاباد عضو نباید مالی شورا کارهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر