کد خبر: 139210 A

مسجد جامعی؛

ما نباید موازی کاری کنیم. اگر در این ماده کلمه ساختار عنوان شود، شهرداری با تفسیر این کلمه یک واحد سازمانی جدید ایجاد می‌کند.

ایلنا: رئیس شورای شهر تهران گفت: به دلیل پراکندگی حوزه سلامت در چند اداره کل، این بخش‌ها به جای همکاری نزدیک با هم رقابت دارند و در نتیجه این انرژی‌ها همدیگر را خنثی می‌کنند. ما باید بر اساس مصالح شهر عمل کنیم و در نظر داشته باشیم که موضوع محیط زیست به دلایل مختلف اولویت شهر تهران است.

به گزارش ایلنا، در جلسه کمیسیون تلفیق که با حضور روسای کمیسیونهای مختلف شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، بخشی از برنامه عملیاتی شهرداری تهران برای سالهای ۹۳ تا ۹۷ در حوزه سلامت، محیط زیست و خدمات شهری بررسی شد.

یکی از مباحثچالش بر انگیز در این جلسه «سرانه فضای سبز مناطق» بود که اعضای کمیسیون تلفیق نظرات مختلفی در این خصوص داشتند.

علیرضا دبیر با اشاره به اینکه پارک جنگلی سرخه حصار باید از سرانه فضای سبز شهر تهران حذف شود گفت: سرانه فضای سبز منطقه ۱۳ بدون سرخه حصار جزو مناطق کم برخوردار شهر تهران از نظر فضای سبز محسوب می‌شود.

محمد سالاری هم نظر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه را تایید کرد و گفت: سرخه حصار جزو فضای سبز داخل شهر نیست و نباید جزو سرانه فضای سبز منطقه ۱۳ محسوب شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به آمارهایی که در برنامه ذکر شده اظهار داشت: باید قبول کنیم در گذشته در شهرداری تهران اطلاعات آماری درستی وجود نداشت و در چند سال گذشته بانک اطلاعاتی در شهرداری تهران به وجود آمده اما هنوز کامل نشده است. بر این اساس ما در برنامه پنجم شهرداری را در یکی از مواد مکلف کردیم که اطلاعات جامع آماری خود را ارائه کند و این یکی از کارهایی است که انجام آن بسیار مهم است.

دبیر در ادامه پیشنهاد داد نسبت ساختمان‌های تحت پوشش طرح‌های کاهش مصرف انرژی به کل ساختمان‌های شهرداری، از ۱۹ درصد کنونی به ۸۰ درصد تا پایان برنامه افزایش یابد. در حالی که در برنامه عدد ۶۰ درصد تعیین شده بود.

احمد مسجد جامعی رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه در عرف برنامه ریزی وقتی سقف را بالا می‌گیرند کسی مقید نمی‌شود خودش را به سقف برساند؛ پیشنهاد داد‌‌ همان ۶۰ درصد در برنامه باقی بماند.

همچنین رحمت اله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر تهران اعلام کرد: ما یک جلسه کار‌شناسی برگزار می‌کنیم و اگر رسیدن به عدد ۸۰ درصد امکان پذیر بود این درصد را افزایش خواهیم داد.

ماده ۳۸ یکی از مواد مورد بحثدر کمیسیون تلفیق بود. در این ماده کمیسیون پیشنهاد داده بود که در راستای ماده ۶۰ قانون چهارم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه شهرداری مکلف شود ظرف سال اول برنامه نسبت به ارائه ساختار سازمانی مناسب محیط زیست و توسعه پایدار شهر اقدام و جهت تصویب به شورا ارائه کند.

دبیر یکی از مخالفان تصویب این ماده در کمیسیون تلفیق بود.

وی در این باره تاکید کرد: ما نباید موازی کاری کنیم. اگر در این ماده کلمه ساختار عنوان شود، شهرداری با تفسیر این کلمه یک واحد سازمانی جدید ایجاد می‌کند.

مسجد جامعی نیز با اشاره به اهمیت سلامت و محیط زیست در شورای چهارم و تشکیل یک کمیسیون جدید در شورا با این عنوان تشریح کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری و اهمیتی که موضوع آلودگی هوا برای شهرداری، شورای شهر و مقام معظم رهبری دارد ما باید این موضوع را بررسی کنیم و ببینیم آیا دستگاه متناظر کمیسیون سلامت را در شهرداری داریم یا خیر؟

رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورا در ادامه پیشنهاد داد: سازمان سلامت و محیط زیست شهرداری از ادغام واحدهای پراکنده بدون جذب نیروی جدید ایجاد شود.

دبیر در مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرد: ما باید کاری کنیم که در شهرداری سازمان جدید درست نشود. ما قرار است به سازمان محیط زیست کمک کنیم پس نباید دنبال موازی کاری برویم.

مسجدجامعی بعد از شنیدن نقطه نظرات روسای کمیسیون‌ها صلاح دید این ماده به کمیسیون برگردد تا دوباره روی آن بحثکار‌شناسی انجام شود.

رئیس شورای شهر تهران گفت: به دلیل پراکندگی حوزه سلامت در چند اداره کل، این بخش‌ها به جای همکاری نزدیک با هم رقابت دارند و در نتیجه این انرژی‌ها همدیگر را خنثی می‌کنند. ما باید بر اساس مصالح شهر عمل کنیم و در نظر داشته باشیم که موضوع محیط زیست به دلایل مختلف اولویت شهر تهران است.

پوشش توسعه پایدار رئیس شورای شهر تهران رئیس کمیسیون برنامه و بودجه سلامت شهر تهران شهرداری شهرداری تهران قانون محیط زیست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر