اظهار نگرانی مدیران مجموعه‌های نمایشی از وضعیت فروش تئاترها؛

ایلنا: قطعی و اختلال اینترنت از ۲۵ آبان ۱۳۹۸ به‌طور مستقیم به اقتصاد تئاتر ضربه زده و حیات آن را به‌طور جدی تهدید کرده است.…

پربازدیدترین