ابراهیمی تشریح کرد:

ایلنا: مدیرکل تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: با افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای مرحله دوم متناسب سازی ، فاصله حقوق…

پربازدیدترین