در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

ایلنا: عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: دولت و حاکمیت وظیفه دارند زمینه اعتراض مسالمت آمیز مردم را فراهم کنند.

پربازدیدترین