کد خبر: 997865 A

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جمع کارآفرینان برتر کشور گفت: اجازه ندهیم افراد خطاکار شوند و از بزهکار شدن آنها پیشگیری کنیم.

به گزارش ایلنا، محمدباقر الفت در نشست با کارآفرینان برتر کشور با اشاره به اینکه با کمک همدیگر باید با آسیب­ های اجتماعی مقابله کنیم گفت: با مدیریت منابع و کارآفرینی برای آسیب دیده گان اجتماعی از بزهکار شدن و بازگشت به جرم آنان پیشگیری کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: با همکاری و مشارکت قوه قضاییه با نهادهای مردمی می توانیم یکی از اهداف قانون اساسی را که مشارکت بخش خصوصی و دولتی است محقق کنیم و با بهره برداری از این ظرفیت، بخشی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی را برطرف کنیم.

وی افزود: سمن ها به دلیل اینکه موتور پیشران آنها درون زا است و پیش برنده حاکمیتی ندارند و با بهره مندی از سرمایه و توانایی شخصی و عموما با انگیزه های معنوی پا به میدان گذاشته اند می توانند دست توانمند و پای قدرتمندی برای حکومت باشند.

الفت بیان کرد: اگر ما در کنار هم قرار بگیریم منافع به مردم می رسد و مزیت فوق العاده ای برای اقشار آسیب پذیری ایجاد می شود که اگر از آنها حمایت نکنیم می توانند برای حاکمیت و بخش خصوصی هزینه تراشی کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اینکه رییس قوه قضاییه تصمیم گرفته است نهادهای مردمی در ۷۰ درصد فعالیت ها و سیاست های قوه قضاییه مشارکت داده شوند گفت: ورود سمن ها به قوه قضاییه و رسمیت دادن به آنها در بسیاری از کشورهای جهان بی سابقه است.

وی اظهار کرد: ما می خواهیم ذهن، فکر و اندیشه شما را در کنار توانایی ها و ظرفیت هایی که در قوه قضاییه وجود دارد استفاده کنیم و انتظار داریم پیوند موفق و اثرگذاری برقرار کنیم.

الفت با اشاره به اینکه ما نیازمند تجربه، تبحر و توانایی شما هستیم افزود: می خواهیم برای این همکاری تشکیلات درست کنیم. همچنین به دنبال استمرار این کار هستیم و می خواهیم این همکاری با قالب مشخص، سازمان یافته و ماندگاری رو به ارتقا باشد.


 

محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر