کد خبر: 997238 A

در پاسخ به ایلنا مطرح شد؛

سخنگوی دولت گفت: تفسیر نادرست از تلاش‌های دولت برای رسوا کردن تحریم‌گران به عنوان چشم دوختن به خارج در توسعه اقتصادی کشور، هم ظلم به دولت و هم ستم به ملت است.

علی ربیعی در نشست ظهر امروز خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه برخی در داخل کشور با اظهارنظرهایی سعی در ایجاد تشنج داشته و مستقلا برای آینده سیاست‌های کشور تعیین تکلیف می‌کنند؛ آیا دولت تاکنون در رابطه با آمریکا تصمیمی غیر از آنچه مورد قبول نظام و شخص رهبری است اتخاذ کرده که این چنین آماج حمله قرار گرفته است، با بیان اینکه همه اقدامات دولت در هفت سال گذشته در چارچوب قانون و با مجوزهای قانونی بوده است و دولت بدون طی مراحل و اخذ مجوزها کاری انجام نداده است، اظهار داشت: به گونه‌ای از انتخابات آمریکا حرف می زنند که گویی آمریکا از طریق انتخابات و دموکراسی به ما لطمه زده، انتخابات آمریکا مسئله داخلی آمریکا است و به ما ربطی ندارد و ما هم مشکلی با انتخابات آمریکا نداریم. 

وی ادامه داد: آمریکا نه از طریق انتخاباتی بلکه از طریق جنگ و ترور اقتصادی به ما تهاجم کرده است. تنزل دادن مسئله سلامت به امر سیاسی در رقابت‌های سیاسی زودرس خط قرمز دولت بوده است. به همان ترتیب تنزل دادن امر معیشت مردم به موضوع مجادله‌ها و کشاکش‌های سیاسی به مصلحت نظام و مردم و جامعه نیست. دولت خود دست به چنین اقدامی غیرمصلحانه و مغایر با منافع جامعه نخواهد زد.

وی افزود: تفسیر نادرست از تلاش‌های دولت برای رسوا کردن تحریم‌گران، به عنوان چشم دوختن به خارج در توسعه اقتصادی کشور هم ظلم به دولت و هم ستم به ملت است. ظلم به دولت است چون این واقعیت را کتمان می‌کند که دولت به رغم تحریم‌ها و تلاش دشمنان برای پاشیدن نا امیدی، تلاش شبانه روزی خود برای افزایش تاب آوری اقتصاد ملی در گام اول و پیشبرد برنامه های توسعه‌ای در گام بعدی متوقف نکرده است. ظلم به مردم هم هست چون حتی وقتی دادگاه‌های بین المللی رژیم آمریکا را در آسیب رساندن به مردم ما  به واسطه تحریم ها محکوم کرده‌اند و جامعه بین المللی از قانون‌شکنی و شدت شقاوت این رژیم علیه مردم ما به حیرت افتاده است، کم اهمیت دانستن تحریم‌های بی رحمانه‌تر از اعمال تحریم ها است؛ کسانی که تحریم‌ها را کم اهمیت نشان می‌دهند ناخواسته به شایستگی مردم ما برای برخورداری مزایای ارتباطات بین المللی اهانت می‌کنند.

 

سخنگوی دولت علی ربیعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر