کد خبر: 994719 A

اعضای کمیسیون قضایی مجلس هفته آینده به بررسی لایحه تجارت و طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد خواهند پرداخت.

به گزارش ایلنا، دستور کار هفته آینده کمیسیون قضایی و حقوقی به شرح زیر اعلام شد:

یکشنبه:

بررسی طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد

بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۱۱ ) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در کارگروه حقوق جزا و جرم شناسی

 دوشنبه:

بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ( اعاده شده از شورای نگهبان ) در کارگروه حقوق خصوصی

سه شنبه

بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۱۱ ) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بررسی لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ( ۱۴ ) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن

بررسی لایحه تجارت  ( اعاده شده از شورای نگهبان ).

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس کمیسیون حقوقی و قضایی طرح حمایت از افشاکنندگان فساد طرح حمایت از افشاگران فساد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر