کد خبر: 993238 A

از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد؛

وزارت راه و شهرسازی با هدف تسریع در اجرایی شدن قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه و مسکن، شناسایی اراضی مازاد دستگاه ها و معرفی آن ها به این وزارت، پیشنهاد عضویت ادارات کل راه و شهرسازی در کارگروه استانی شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی را به هیات دولت ارائه کرده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موظف است موضوع واگذاری اراضی مازاد وزارت خانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی را پیگیری و نسبت به معرفی اراضی شناسایی شده به این وزارت خانه اقدام نماید.

از طرفی بر اساس آیین نامه تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به منظور شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و بررسی اولیه مستندات مولدسازی و فروش اموال، کارگروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره‌بردار تشکیل می‌گردد.

وزارت راه وشهرسازی با هدف تسریع در اجرایی شدن قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه و مسکن، شناسایی اراضی مزبور و معرفی آن ها به این وزارت، پیشنهاد نموده در آیین‌نامه یاد شده، ادارات کل راه و شهرسازی نیز به عنوان عضو به منظور شرکت در کارگروه اضافه گردند، به تبع این امر، روند شناسایی اموال مذکور و انجام تشریفات واگذاری آن برای بهره‌برداری در راستای اجرای قوانین تامین مسکن گروه‌های مصرح در قوانین ابلاغی را تسهیل می کند.

این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

 

وزارت راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر