کد خبر: 988270 A

رئیس شورای ایدئولوژیک پاکستان در پیامی به کنفرانس وحدت اسلامی تأکید کرد؛

دکتر ایاز با اشاره به این‌که مردم مسلمان با ھم رابطه دوستانه دارند و اختلافاتی که وجود دارد صرفا سیاسی است، گفت: اگر ما اولویت اصلی مان را درک کنیم به این نتیجه خواھیم رسید که اگر یک‌دیگر را تقویت کنیم ھمه ما قوی خواھیم شد.

به گزارش ایلنا، دکتر قبله ایاز، رئیس شورای ایدئولوژیک پاکستان در پیام ویدیوئی به کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که با استفاده از بستر رسانه و فضای مجازی برگزار شد، عنوان کرد: یقیناً در کشورھای اسلامی خدای متعال نعمت‌ھایی را گذاشته و باید از آنان استفاده بھینه کنیم. اما آن نعمت‌ھا پراکنده است، برای نمونه ما نفت داریم، گاز داریم، طلا داریم، مواد غذایی داریم، میوه‌ھای فراوان داریم، خدا فصل‌ھای خوب به ما داده است.

وی اضافه کرد: از ھمه مھمتر خدای متعال به ما اکثریت جوانان را داده است و یک نظام زیبا داده است. پس ما ھمه باید این نکات مثبت را در نظر بگیریم و از یک‌دیگر یاد بگیریم. از امکانات یک‌دیگر استفاده کنیم و با استفاده از تجربیات یک‌دیگر برای آینده صورتگری کنیم.

رئیس شورای ایدئولوژیک پاکستان تصریح کرد: الآن نیاز داریم که بین کشورھای اسلامی با یک ھدف و مقصد، اتحاد و اتفاق صورت بگیرد تا آںان از امکانات یک‌دیگر چنین استفاده‌ای انجام دھند. بعضی از کشورھای ما دارایی تکنولوژی پیشرفته ھستند، بعضی‌ھا پول فراوان دارند، ما باید ھمه این‌ھا را جمع کنیم تا یک آینده خوب بسازیم، برای نسل آینده یک منطقه اسلامی محفوظ، توانمند و پیشرفته بسازیم و تصور امت اجتماعی را منتقل کنیم.

وی ادامه داد: مردم مسلمان با ھم رابطه عشق و علاقه دارند، اما اختلافاتی که داریم صرفا سیاسی ھستند، اختلافات از کسانی نشات می‌گیرد که برای قدرت، اقتدار، امکانات و یا برای یک قطعه زمین باھم درگیرند و این برای سیاستمداران اولویت دارد و اگر ما اولویت اصلی مان را درک کنیم به این نتیجه خواھیم رسید که اگر یک‌دیگر را تقویت کنیم ھمه ما قوی خواھیم شد. بجای این‌که به سمت اختلافات رو کنیم، اگر ھمه به سمت اتفاق و وحدت رو کنیم ھمه ما باھم می‌توانیم رشد کنیم.

دکتر ایاز تأکید کرد: نظریه تکفیری کاملا با روح اسلام منافی است، این مسئولیت ما ھرگز نیست که دیگران را کافر قرار دھیم. مسئولیت ما این است که دیگران را ھم وارد محدوده اسلام کنیم، پس اسلاف ما ھمیشه ھمین فتوا و رای را داده‌اند که ما اصلا اجازه نداریم کسی را کافر قرار دھیم. ما یک منشور اخلاقی را ھم آماده کرده‌ایم به نام پیام پاکستان و در این منشور آمده که ھیچ فرد یا گروھی اجازه تکفیر دیگران را ندارد.

وی اضافه کرد: ایران نقش بسزایی در وحدت دارد. افکار، نظریات و شعار امام خمینی(ره) تلاش و کوشش برای حمایت از مستضعفین جھان بود. ایشان بر این شعار عمل ھم کردند و موضعی که ارائه دادند در آن موضع سعی کردند. ایشان تأکید می‌کردند اگر ما با ھم اختلافات جزیی داریم از آن‌ھا صرف نظر کنیم و به طرف وحدت کلمه برویم. امام(ره) نقش بسزایی در وحدت اسلامی دارند و نیاز ھم ھمین است که ھمه ما آن را درک کنیم و از فرصت کنونی استفاده بھینه کنیم.

رئیس شورای ایدئولوژیک پاکستان گفت: به تازگی یک فتوایی از طرف آیت‎الله سیستانی آمده است که بر شیعیان واجب است که مقدسات اھل‌سنت را محترم بشمارند. به نظر بنده این یک فتوای عظیمی است و می‌تواند اساس ھمگرایی بین شیعیان و اھل‌سنت باشد و اختلافات و سوء تفاھم گذشته را دور کند.

وی ادامه داد: این یک تصمیم درست بود و راهکار حل اختلافاتی که در زمینه تاریخی داریم نیز ھمین است. به جای این‌که ما برای تعیین یک روز اختلافات راه بیاندازیم، چرا ما تمامی این تواریخ را قبول نکنیم و در طول یک ھفته سیرت پیامبر(ص)، اسوه حسنه پیامبر ختمی مرتبت را بیان نکنیم. این یک ھفته را برای چنین کارھایی مختص کنیم، بنظر بنده این یک تصمیم درست و انقلابی بود و ما طبق ھمین موضوع ھفته وحدت را برگزار می‌کنیم. یقیناً از این زاویه این کار خیلی اھمیت دارد.

دکتر ایاز اظهار داشت: در قضیه حل اختلافاتی که بین مردم رخ داده شیعیان نقش خوبی ایفا کرده‌اند. علمای شیعه آمدند، مجتھدین شیعه آمدند و گفتند که ما از اشرار حمایت نمی‌کنیم و بر علیه افراد شرور در دادگاه شکایت ھم ثبت کردند. اھل‌سنت ھم تظاھرات انجام دادند اما ھیچ کار خشونت آمیزی انجام ندادند. اھل‌سنت تظاھرات را با آرامش برگزار کردند. ما الآن به سمت عید میلاد پیامبر(ص) می‌رویم و ھفته‌ای که در پیش داریم ان شاء الله ھفته‌ی دور شدن از اختلافات باشد. ھفته‌ی تجدید عھد ما باشد و پیامی که می‌خواھیم به دیگران بدھیم پیام حسن تعامل و رابطه حسنه باید باشد.

 

هفته وحدت کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی دکتر قبله ایاز رئیس شورای ایدئولوژیک پاکستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر