کد خبر: 983888 A

جلالی:

سفیر ایران در مسکو گفت: زمان آن فرا رسیده تا جامعه جهانی بدور از تحریم و تبعیض و تزویر تلاشهای خود را معطوف مقابله با تهدیدهای واقعی کند که حیات بشریت را به مخاطره انداخته است.

به گزارش ایلنا، کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو در توئیتی به زبان روسی نوشت: 

جامعه جهانی بدون رعایت و پایبندی اعضای آن به قوانین و مقررات بین المللی امنیت نخواهد داشت.
یکجانبه گرایی و نادیده گرفتن منافع یکدیگر در مناسبات بین المللی ، کشورها را از مقابله جمعی با تهدیدات نوظهور که نیاز به همبستگی و هم افزایی دارد باز خواهد داشت. 
زمان آن فرا رسیده تا جامعه جهانی بدور از تحریم و تبعیض و تزویر تلاش‌های خود را معطوف مقابله با تهدیدهای واقعی کند که حیات بشریت را به مخاطره انداخته است.
از کارویژه‌های دیپلماسی دستیابی به مخرج مشترک از منافع و تهدیدات است و برجام نتیجه و مولود دیپلماسی گفت‌وگو و اثبات برخورداری کشورها از ظرفیت رفع نگرانی‌های یکدیگر از طریق احترام، گفتگو و درک مشترک توام با حسن نیت، فارغ از توسل به زور، تهدید و تحریم است.

 

کاظم جلالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر