کد خبر: 978891 A

گودرزی:

​نماینده دورود و ازنا، گفت: من اعتقاد دارم ما باید برای هرکدام از شبکه ها چه رادیویی و چه تلویزیونی متناسب با رشته های مختلف و جامعه هدف شورای راهبردی، گروه مشاوران و اتاق فکر داشته باشیم.

به گزارش ایلنا، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی درباره درنظرگیری ردیف بودجه مجزا برای شبکه های برون مرزی رسانه ملی بر حسب اهمیتی که دارند، گفت: اینکه شبکه های برون مرزی صداوسیما ردیف بودجه جدایی داشته باشند یا نداشته باشند بر می گردد به ساز و کارهای خود معاونت و اداره مالی سازمان صدا و سیما و برنامه ای که می آورند، اما اصل اینکه این شبکه ها باید حمایت مالی شوند یک اصل مسلم است؛ یعنی جزو اولویت ما است.            

حسین گودرزی نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه  شبکه های برون مرزی می توانند به عنوان صدای جمهوری اسلامی در انتقال مبانی انقلاب اسلامی موفق عمل کنند، گفت: دو نکته در اینجا وجود دارد یکی اینکه در دنیای متنوع و متکثری زیست می کنیم؛ یعنی تکثرگرایی در همه ابعاد وجود دارد بنابراین ما یک صدای متفاوت هستیم. با نگاه به عقبه و تجربه ای که در این زمینه داریم، معتقدم استحکام شبکه های برون مرزی ایران به فهم این موضوع راهبردی اتکا دارد که ما بگوییم صدای متفاوتی هستیم، ما بر اساس مکتب اسلام و مکتب اهل بیت و انقلاب اسلامی نقش آفرینی می کنیم، اگر این نباشد در آن مجموعه فراوان دنیای مبتنی بر مادی گرایی و غیره غرق می شویم.

وی در همین باره افزود: اگر این نکته اتکا را از دست دهیم هویت مان را از دست داده ایم، بنابراین هویت ما مبتنی بر این است که صدای متفاوتی هستیم و نکته دوم اینکه ما در رسانه های دنیا الگو آفرینی می کنیم، لذا دست اندرکاران، برنامه ریزان، سیاست گذاران یا برنامه نویسان و مدیران شبکه های برون مرزی صداوسیما باید این دو عنصر را بپذیرند و باور داشته باشند. رهاورد ما می تواند برای دنیا و علاقه مندان دین خیلی موثر باشد و صدایی متفاوت نسبت به دنیای تحت سیطره هژمونی رسانه ای غرب و استکبار ایجاد کند. بر این اساس این دو محور را اگر در نظر گرفتیم، آن وقت می توانیم یک پیام جدید با اراده و انگیزه جدید داشته باشیم. خسته هم نباید بشویم چون کار ما بسیار مهم و تاثیر گذار است و پشتیبان سه محور اساسی از جمله تفکر انقلاب اسلامی، جهان اسلام و مستضعفین است؛ اگر ما با این نگاه کار کنیم نه تنها خستگی در ما راه ندارد بلکه بسیار اثر بخش است و می توانیم در واقع به صورت راهبردی بخش مهمی از علاقه مندان به صدای آزاداندیش رسانه های خودمان را جذب و جلب کنیم. 

گودرزی با اشاره به تلاشی که شبکه های معاند برای مخدوش کردن چهره انقلاب اسلامی کرده اند، نقش شبکه های برون مرزی را در خنثی کردن این پیام ها اینگونه توصیف کرد: برای اینکه این تبلیغات را خنثی کنند باید به صورت همه جانبه کار شود؛ فعالیت های متنوعی در این زمینه صورت گرفته است، مثلا یک دوره ای آمدند تحلیلی کار کردند، من اعتقاد دارم ما باید برای هرکدام از شبکه ها چه رادیویی و چه تلویزیونی متناسب با رشته های مختلف و جامعه هدف شورای راهبردی، گروه مشاوران و اتاق فکر داشته باشیم و کار کنیم؛ یعنی عوامل مزاحمی که بر پیشبرد اهداف این شبکه ها اثر می گذارند شناسایی شوند، این شبکه ها باید از نخبگان و خبرگان فن دعوت کنند و در  تصمیم سازی ها از آنان استفاده شود تا آن نگاه عمیقی که لازم است در ارتباط با این شبکه ها اعمال شود.

 نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه شبکه های برون مرزی تریبون نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و همه فراجناحی عمل می کنند، درباره در نظر گیری ردیف بودجه مجزا برای این شبکه ها گفت: اینکه این شبکه ها ردیف بودجه جدایی داشته باشند یا نداشته باشند بر می گردد به ساز و کارهای خود معاونت و اداره مالی سازمان صدا و سیما و برنامه و بودجه که برنامه را ارائه می کنند، اما اصل اینکه شبکه های برون مرزی رسانه ملی باید حمایت مالی شوند یک اصل مسلمی است؛ یعنی جزو اولویت ما است. همانطور که به مبانی مان اعتقاد داریم  برای تربیون توزیع و تکثیر آنها هم باید اهمیت قائل شویم؛ یعنی شما نمی توانید بگویید من انقلاب اسلامی و فرهنگ اسلامی را قبول دارم و می خواهم برایش بودجه بگذارم اما برای آن رسانه ای که می خواهد پیام انقلاب را منتشر کند اهتمام ندارم، ما ابزاری نداریم جز این شبکه های برون مرزی که این پیام را منتقل کنیم.

این نماینده مجلس درباره قابلیت هایی که فضای فرهنگی حاکم بر جمهوری اسلامی برای مطرح شدن به عنوان الگویی از اسلام از طریق این شبکه ها به جهانیان دارند، گفت: به طور قطع این موضوع مطلق نیست؛ یعنی زمان پیامبر(ص) یا اهل بیت(ع) را هم اگر نگاه کنیم، جامعه متکثر و متنوعی وجود داشته است، مهم آن غلبه نگاه و راهبرد اصلی است که جمهوری اسلامی می تواند در زمینه آن الگو باشد، در مجموع هم که نگاه می کنیم همین است، ما ملتی با پیشینه بلند و یک ملت رشید و آگاه داریم که با هم زندگی می کنیم. حیاتی که مبتنی بر مکتب اسلام و اهل بیت(ع) در طول۱۴۰۰ سال است. بنابراین این ملت و تمدن چند هزار ساله آن ظرفیت عظیمی دارد،  این ظرفیت عظیم در آداب رسوم فرهنگ، زبان، الگوها، اخلاق، باورها و پوشش و ... تبلور دارد که پشتیبانش فرهنگ دینی است. فرهنگ ایران امروز و از قرن ها قبل جدای از دین نبوده و نیست. ریشه این ملت و مشرب و آثارش در خاک دین بوده و همه نمادی از فرهنگ و دین است.  تجمیع این عناصر درخشان با هم یک ترکیب ممتاز در دنیا است و به نظر من این یک ظرفیت ممتازی است که در اختیار ملت ایران است، ملت های دیگری هم بوده اند که قدمت داشته اند ولی این استحاله مثبت و مترقی در آنها  صورت نگرفته است. پیوست هویتی ما همواره برقرار بوده است و هرگز گسسته نشده و ظرفیت آن را دارد که در مقابل همه ملت های مبتنی بر مادی گرایی بایستد و احساس حقارت و ترس و  احساس ناخودباوری نداشته باشد. این عمق فرهنگ ایرانی و اسلامی است. 

گودرزی درباره نقش شبکه های برون مرزی ایران در کاهش ایران هراسی و اسلامی هراسی که شبکه های معاند به مخاطبان خود القا می کنند، گفت: از حیث راهبردی وقتی نگاه می کنیم هدفشان همین است، دقیقا دارند این کار را انجام می دهند، از حیث بنیان ها وقتی نگاه می کنیم طبیعتا این ماموریت را همه شبکه های ایران دارند، شبکه های برون مرزی ایران چه رادیویی و چه تلویزیونی حتما در زمینه کاهش اسلام هراسی و ایران هراسی موثر بوده اند. 

وی در پایان گفت: احساس می کنم که اگر ما به جای تکثر کمی بر کیفیت پیام و برد و عمق پیام متمرکزتر شویم، بهتر خواهد بود. ما یک روزهایی شروع کردیم به تکثیر و تنوع و این عمق را کم می کند هر چه قدر کمیت زیاد شود کیفیت را کم می کند چرا که ظرفیت ما بی نهایت نیست.

صداوسیما نماینده درود و ازنا بودجه صداوسیما شبکه های برون مرزی حسین گودرزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر