کد خبر: 974735 A

سرهنگ بازنشسته محمد مهدی کتیبه فرمانده سابق رکن دوم ارتش جمهوری اسلامی و بازمانده انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریورماه ۱۳۶۰، بامداد یکشنبه در اثر سکته مغزی در بیمارستان عرفان تهران در ۸۱ سالگی درگذشت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ بازنشسته محمد مهدی کتیبه فرمانده سابق رکن دوم ارتش جمهوری اسلامی و بازمانده انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریورماه ۱۳۶۰، بامداد یکشنبه در اثر سکته مغزی در بیمارستان عرفان تهران در ۸۱ سالگی درگذشت.

 سرهنگ محمد مهدی کتیبه فرمانده وقت رکن دوم ارتش جمهوری اسلامی بود که زمان انفجار دفتر نخست وزیری همراه شهیدان محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر در جلسه حضور داشت.

درگذشت ارتش کتیبه ارتش جمهوری اسلامی سرهنگ بازنشسته محمد مهدی کتیبه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر