کد خبر: 974569 A

قالیباف:

رئیس مجلس تاکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ باید با نگاه تکمیل طرح‌های نیمه تمام در کشور بسته شود و برنامه هفتم توسعه باید جلوی تمرکزگرایی در کشور را بگیرد و برخی احکام، به صورت استانی و برخی دیگر ملی شوند و این دو منطبق بر پیشران‌های ما در سطح ملی قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، قالیباف امروز در دهمین نشست شورای هماهنگی کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس،با اشاره به وجود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام عمرانی در کشور گفت: مجلس باید قانون جامعی را در این باره تصویب کند که اجازه داده شود در مورد طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور با تقسیم به چند گروه و به صورت موردی تصمیم گیری شود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی را از اولویت‌های بخش مسکن ذکر کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی باید یک برنامه زمانی یک ساله تا پایان دولت فعلی و نیز یک برنامه زمانی پنج ساله تهیه کند تا مشخص شود در برنامه هفتم توسعه چه اقداماتی باید در زمینه مسکن و نیز طرح‌های عمرانی صورت گیرد.

رئیس مجلس تاکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ باید با نگاه تکمیل طرح‌های نیمه تمام در کشور بسته شود و برنامه هفتم توسعه باید جلوی تمرکزگرایی در کشور را بگیرد و برخی احکام، به صورت استانی و برخی دیگر ملی شوند و این دو منطبق بر پیشران‌های ما در سطح ملی قرار گیرد.

وی  همچنین درباره اقدامات عمرانی شهرداری‌ها نیز افزود: تفریغ بودجه شهرداری‌ها حتماً به نظارت نیاز دارد و جایی که باید نظارت کند حتما مجلس شورای اسلامی است.اجازه دهیم شهرداری‌ها درآمد پایدار داشته باشند.

در این نشست رئیس کمیسیون عمران نیز گزارشی از آخرین وضعیت مسکن در کشور و همچنین طرح‌های نیمه تمام را ارائه کرد.روسای سایر کمیسیون‌ها نیز به ارائه پیشنهاد‌های خود در بخش مسکن پرداختند.

محمدباقر قالیباف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر