کد خبر: 971068 A

امیرآبادی:

یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس طرح شفافیت آرا نمایندگان را بررسی می‌کند.

به گزارش ایلنا، احمد امیرآبادی فراهانی در خصوص بررسی طرح شفافیت آرا نمایندگان، گفت: امروز  کمیته ماده ۱۴۲ آئین‌نامه داخلی مجلس تشکیل جلسه می‌دهد و طرح شفافیت آرا نمایندگان را بررسی می‌کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پس از تهیه گزارش کمیته ماده ۱۴۲ آئین نامه داخلی مجلس از طرح شفافیت آرا نمایندگان، اگر این گزارش در کمیسیون آئین نامه داخلی نیز به تصویب برسد، طرح مزبور به صحن علنی مجلس می‌آید.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره دیدگاه نمایندگان، موضع مجلس یازدهم نسبت به شفافیت آرا نمایندگان گفت: به رای آوردن این طرح امیدوار هستیم.

 

طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر