کد خبر: 965530 A

در جریان بررسی سوال نماینده تهران از خاوازی؛

علی خضریان از پاسخ های وزیر جهاد کشاورزی درخصوص علت حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم از سال ۹۴ تاکنون و انحصار واردات گندم برای افراد خاص به صورت مشروط و با در نظر گرفتن مهلت دو هفته ای قانع شد.

به گزارش ایلنا، علی خضریان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی از صحبت‌های وی درخصوص سوال ملی "علت حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم از سال ۹۴ تاکنون و انحصار واردات گندم برای افراد خاص چیست؟" به صورت مشروط قانع شد.

بنابراین گزارش علی خضریان در پاسخ به دلیل قانع شدن خود گفت: اگر وزیر جهاد کشاورزی و معاونان پاسخگوی وضع نابسامان بازار تا دو هفته دیگر نباشند، استیضاح وی را در آینده نزدیک رقم خواهیم زد.

این گزارش می افزاید : میرمعین‌الدین سعیدی سخنگوی کمیسیون کشاورزی متن گزارش کمیسیون متبوعش را درباره سوال ملی علی خضریان و ۵۰ نفر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر قرائت کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی

با احترام – بازگشت به نامه شماره ۵۲۳۱۲۷ مورخ ۲۵/۴/۹۹ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص سوال ملی علی خضریان و ۵۰ نفر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر ارسال می‌گردد.

متن گزارش به شرح زیر است:

خلاصه سوال: علت حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم از سال ۹۴ تاکنون و انحصار واردات گندم برای افراد خاص چیست.

نتیجه بررسی: در اجرای ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سوال فوق در جلسه رسمی مورخ ۱۴/۵/۹۹ کمیسیون عمران با حضور ۲۰ نفر از نمایندگان عضو، نماینده سوال کنندگان و وزیر مرتبط مطرح شد و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم امتناع نماینده سوال کنندگان از پاسخ‌های ارائه شده وزیر جهاد کشاورزی، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌گردد.

سید جواد ساداتی‌نژاد

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس.

دولت مجلس شورای اسلامی مجلس گندم نماینده مجلس وزیر جهاد کشاورزی علی خضریان خاوازی خضریان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر