کد خبر: 963658 A

مفتح در تذکری مطرح کرد:

یک نماینده مجلس شورای اسلامی از نحوه اداره جلسات مجلس توسط هیأت رئیسه انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،محمدمهدی مفتح در رابطه با انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای اقتصاد گفت: دبیرخانه شورای اقتصاد در سازمان برنامه و بودجه مستقر است و کار شورای اقتصاد هم مربوط به برنامه و بودجه است بنابراین کمیسیون مربوطه آن هم باید برنامه و بودجه باشد.

سخنگوی کمیسیون در این رابطه با هیأت رئیسه صحبت کردیم اما بعدا گفتند که در هیأت رئیسه بحث و این نظر رد شده است درحالی که اظهارات نمایندگان مبتنی بر استدلال است و هیأت رئیسه قیم نمایندگان نیست و مدیریت جلسات را برعهده دارد و این موارد باید در صحن مطرح و تصمیم گیری شود. 

محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را بر عهده دارد گفت: تاکنون و بر اساس روال، اعضای ناظر در شورای اقتصاد  از کمیسیون اقتصادی انتخاب می‌شدند البته نیاز به تجدیدنظر در وظایف کمیسیون‌ها وجود دارد و این موضوع را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع دادیم و باید آن را بررسی کند و پس از اصلاح آیین‌نامه ممکن است اعضا از کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شوند.

 

مجلس یازدهم اعضای ناظر مجلس در شورای اقتصاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر