کد خبر: 962165 A

ابتکار دبیرخانه مجمع تشخیص برای مشارکت‌طلبی از مردم و صاحبنظران؛

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در راستای انجام ماموریت های قانونی خود از طریق رویکرد "جمع سپاری" از ظرفیت‌های ارزشمند فکری، تجارب مدیران اجرایی، دانش پژوهشگران مراکز علمی-راهبردی کشور نظیر اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و استادان صاحبنظر دانشگاهی در کنار نظرات عموم مردم، استفاده می‌کند.

به گزارش ایلنا، میثم مظفر، رئیس مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در راستای جمع سپاری و مشارکت جویی نخبگان در امر سیاست پژوهی، سامانه‌ای با عنوان "نجم"؛ نظام جمع سپاری دبیرخانه مجمع، طراحی و آماده بهره برداری گردیده که در روز ۱۶ شهریور ماه با حضور مدیران اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی راهبردی برتر کشور رونمایی می‌شود.

وی افزود: نظام جمع سپاری دبیرخانه مجمع درحقیقت مکمل فرایند سیاست گذاری سنتی است و پای طیف وسیعی از نخبگان را به عرصه سیاستگذاری کشور باز نموده و ازسویی سیاستگذاران و حکمرانان را به واقعیت های عینی جامعه نزدیکتر می کند و از سویی دیگر شهروندان و ذینفعان سیاست‌ها را در امور حائز اهمیت کشور دخیل می‌کند و فرصت تازه‌ای را برای جاری شدن صدای مردم و نخبگان در عرصه سیاستگذاری ارائه می‌کند .

وی افزود اولین موضوع جمع سپاری دبیرخانه مجمع، مشارکت در تدوین «سیاست های کلی حاکم بر برنامه هفتم توسعه کشور » است که همزمان با آغاز بکار سامانه نجم، امکان بارگذاری پیشنهادات سیاستی به مدت یک ماه فراهم می شود.

مجمع مجلس مجمع تشخيص مصلحت نظام سامانه نجم رئیس مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی دبیرخانه مجمع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر