کد خبر: 958181 A

مؤمنی‌راد به ایلنا خبر داد؛

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران گفت: مدیر مسئول خبرگزاری ایرنا به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی، مجرم دانسته شد.

احمد مؤمنی‌راد، سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به جزئیات پرونده‌هایی که امروز در شعبه ۹ دادگاه کیفری و به ریاست قاضی محمدی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت، اظهار کرد: امروز در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی دو پرونده بررسی شد که پرونده اول برای مدیر مسئول پایگاه خبری ۵۵ آنلاین به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود و هیأت منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم دانست و ایشان را با اکثریت آرا مستحق تخفیف شناخته شد.

وی در تشریح جزئیات پرونده دوم گفت: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری ایرنا بود که اتهام وی نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی بود، در اتهام فوق الذکر هیأت منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهم را مجرم شناخت و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

استان تهران مجرم ایرنا هیأت منصفه دادگاه مطبوعات هیات منصفه دادگاه مطبوعات مومنی راد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر