کد خبر: 954844 A

مومنی‌راد به ایلنا خبر داد؛

سخنگوی هیأت منصفه مطبوعات تهران گفت: مدیرمسئول خبرگزاری آموزش و پرورش به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخته شد.

احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیأت منصفه مطبوعات تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: امروز در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران دو پرونده بررسی شد؛ پرونده اول مربوط به مدیرمسئول خبرگزاری آموزش و پرورش بود که اتهام او نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود، هیأت منصفه مطبوعات در خصوص اتهام مذکور با اکثریت آرا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

وی افزود: پرونده دوم برای متهم مدیرمسئول سایت میهن ویدئو به اتهام عرضه اثر متعلق به غیر( فیلم‌) بود که هیأت منصفه بابت اتهام مذکور به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست.

دادگاه مطبوعات استان تهران مومنی راد احمد مومنی راد سخنگوی هیأت منصفه مطبوعات تهران خبرگزاری آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر