کد خبر: 947769 A

پرونده‌ای با مبلغ خواسته یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریالی در شعبه ۲۶۲ مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران با سازش مختومه شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی و اطلاع رسانی شورای حل اختلاف استان تهران طی اطلاعیه‌ای از مختومه شدن پرونده‌ای به مبلغ ۱۱۷ میلیون تومان در مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

پرونده‌ای در مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران با خواسته اعسار از پرداخت محکوم به که اصل آن دو فقره چک جمعاً به مبلغ تقریبی ۳ میلیون تومان بوده و با احتساب خسارت تأخیر تأدیه مبلغ ۱۱۷ میلیون تومان گردیده است به شعبه ۲۶۲ آن مجتمع ارجاع می‌شود.

با تلاش و کوشش بسیار و مذاکرات مفصلی که اعضاء و دبیر شعبه علی الخصوص رئیس شعبه با طرفین دعوی برگزار کردند، در نهایت خواهان با گذشت از ۳۷۰ میلیون ریال از مبلغ محکوم به و دریافت جمعاً ۸۰۰ میلیون ریال که ۵۰۰ میلیون ریال آن به صورت نقد و ۳۰۰ میلیون ریال آن طی سه قسط مساوی ۱۰۰ میلیون ریالی باشد، رضایت خود را اعلام می‌کند که گزارش اصلاحی صادر و پرونده با سازش مختومه می‌شود.

سازش مختومه شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف استان تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر