کد خبر: 946927 A

نهاد ریاست جمهوری درخواست واگذاری قطعه زمینی از یک پلاک ثبتی واقع در سایت اداری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی جهت احداث ساختمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به کمیسیون لوایح دولت ارائه نموده است.

به گزارش ایلنا، معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای ماده (۷) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، درخواست نهاد ریاست جمهوری (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) درخصوص واگذاری قطعه زمینی از یک پلاک ثبتی به مساحت ۸۷ /۵۱۵ مترمربع واقع در سایت اداری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی جهت احداث ساختمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، این درخواست در اجرای تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تدوین شده و توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی مورد تایید قرار گرفته است.

 

ریاست جمهوری بیرجند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری لوایح دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر