کد خبر: 946463 A

در دیدار مدیرکل اتباع وزارت کشور با سفیر افغانستان مطرح شد؛

در دیدار سفیر افغانستان با مدیرکل اتباع وزارت کشور آغاز تثبیت هویت اتباع افغانستانی، در اختیار قرار دادن مکان‌های مناسب در برخی از استان‌ها جهت انجام پروژه مذکور و آمادگی جهت قانونمند کردن حضور مهاجرین در ایران مطرح شد.

به گزارش ایلنا، در دیدار "عبدالغفور لیوال" سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ایران با "مهدی محمودی" مدیر کل و دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، موضوعات آغاز تثبیت هویت اتباع افغانستانی، در اختیار قرار دادن مکان‌های مناسب در برخی از استان‌ها جهت انجام پروژه مذکور و آمادگی جهت قانونمند کردن حضور مهاجرین در ایران مطرح شد.

این دیدار سفیر افغانستان و هیئت همراه در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به منظور اجرایی کردن پروژه تثبیت هویت اتباع افغانستانی برگزار شد.


مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور موافقت و همکاری خود را مبنی بر آغاز تثبیت هویت اتباع افغانستانی اعلام و تاکید کرد با در اختیار قرار دادن مکان‌های مناسب در برخی استان‌ها، به زودی پروژه مذکور آغاز می‌شود و بر اجرای دقیق و اهمیت آن تاکید نمود.


محمودی در بحث ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی اشاره کرد: باتوجه به جلسه و مصوبات کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی، اتباعی که دارای گذرنامه خانواری منقضی شده هستند در حال حاضر بدون مجوز محسوب می شوند و باید تعیین تکلیف شوند، لذا دولت جمهوری اسلامی ایران فقط به افرادی که بصورت قانونی در کشور حضور دارند خدمات ارائه  می دهد.

 

مهدی محمودی عبدالغفور لیوال سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ایران ایران افغانستان مدیر کل و دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تثبیت هویت اتباع افغانستانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر