کد خبر: 944961 A

کمیسیون اقتصادکلان، مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی کرد؛

مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون اقتصادکلان، بازرگانی خود به بررسی مسائلی همچون کاهش دخالت دولت در اقتصاد و همچنین اقتصاد مقاومتی پرداخت.

به گزارش ایلنا، جلسه کمیسیون اقتصادکلان، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست "داود دانش جعفری" برگزار شد.

این جلسه در ادامه سلسله جلسات با موضوع سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه تشکیل شد که در آن، چالش‌ها و راهکارهای بخش خصوصی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی شد که مهمترین مباحث مطرح شده که در آن به شرح زیر است:

تقویت جایگاه بخش خصوصی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی برنامه هفتم توسعه

ریل گذاری اصلی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای اقتصاد مردمی و بخش خصوصی

توجه ویژه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

ارتقای جایگاه بخش خصوصی و مردمی در برنامه هفتم توسعه

بهبود محیط کسب و کار و افزایش شفافیت در اقتصاد

مشخص شدن حدود دخالت دولت در اقتصاد

انسجام در بین مراجع بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و ...

اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای تقویت بخش خصوصی

در پایان جلسه، مقرر شد اتاق بازرگانی ایران در جلسات بعدی، پیشنهادات مشخص خویش را برای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ارائه دهد و همچنین اتاق تعاون و اتاق اصناف نیز در جلسات آتی، نقطه نظرات خود را بیان کند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون اقتصادکلان، مجمع تشخیص مصلحت نظام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر