کد خبر: 943206 A

پرونده‌ای با موضوع ابطال سند رسمی به ارزش حدود ۳۰۰ میلیارد ریال در شعبه ۲۶۱ مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران با سازش مختومه شد.

به گزارش ایلنا، پرونده‌ای با خواسته ابطال سند رسمی، اعلام جعلیت و بی اعتباری اسناد تک برگی صادره، به ارزش حدود ۳۰۰ میلیارد ریال در شعبه ۲۶۱ مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران با سازش مختومه شد.

در اردیبهشت ماه سال جاری این پرونده به شعبه ۲۶۱ مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران ارجاع  که پس از تعیین وقت رسیدگی در خرداد ماه و ابلاغ آن به طرفین پرونده جلسه رسیدگی برابر قانون آیین دادرسی در زمان مقرر تشکیل می‌شود.

پس از استماع اظهارات و ادعا‌های وکیل خواهان‌ها و ارائه ادله و مدارک و مستندات و استماع اظهارات خواندگان، اعضاء شورای حل اختلاف طرفین را به سازش دعوت کردند که بدوا با مخالفت طرفین پرونده مواجه شدند. 

با توجه به اینکه رسیدگی قضایی و کیفری به چنین پرونده‌ای چه میزان از وقت طرفین را می‌گیرد و چه هزینه گزافی برای طرفین پرونده هم به لحاظ معنوی و هم به لحاظ مادی خواهد داشت خصوص آنکه طرفین پرونده ارزش مادی به قیمت روز ملک مورد اختلاف را حدود سیصد میلیارد ریال اعلام نموده اند و همچنین نظر به کهولت سن و شخصیت خواندگان چنانچه پرونده پیگیری و منجر به محکومیت کیفری شود قطعا منجر به صدور حکم زندان می‌شد، اما اعضای شورای حل اختلاف تمام تلاش  خود را جهت حصول سازش به انجام رسانند که موفق شدند با شرایط مندرج در گزارش اصلاحی با توافق طرفین پرونده را با سازش مختومه نمایند .

 

تهران سازش مختومه شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف استان تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر