کد خبر: 942699 A

توسط جهانگیری؛

معاون اول رییس جمهوری، «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی» را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی» را که در جلسه پنجم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده است، ابلاغ کرد.

بر اساس این ماده واحده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است سند ملی هنرهای تجسمی را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند.

اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم الاجرا مرتبط است.

متن ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنر های تجسمی» به شرح ذیل است:
 
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در راستای اجرای اقدام ملی ۱۴ ذیل راهبرد کلان ۹ نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با توجه به مفاد بند ۲ شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷) سند ملی هنرهای تجسمی را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین نماید.»

اسحاق جهانگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون اول رییس جمهور مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر